Dakikada Kaç Kelime Okumalı?

Dakikada 120 – 160 kelime : Yavaş okuyucu. Bu hızdaki okuyucuların genellikle anlama oranları da düşüktür
Dakikada 170 – 250 kelime : Bu değer Türkiye ortalamasıdır.
Dakikada 500 – 1000 kelime : Bu değer hem Türkiye, hem de gelişmiş ülkelere göre hızlı bir okuma değeridir. Bu hız aralığında okuyan çoğu kişiler hızlı okuma eğitimi almıştır. Bu guruptaki okuyucuların okuma hızı ve anlama oranları da yüksektir.
DAKİKADA OKUMA HIZI TABLOSU ( 1 Dakikada)İlköğretim Mezunları : KÖTÜ 92-122 ORTA 123-160 İYİ 400+
Lise mezunları : KÖTÜ 122-146 ORTA 147-192 İYİ 500+

Üniversite Mezunları; KÖTÜ 150-170 ORTA 200-250 İYİ 600-1000

Sınavlarda yapılan her 10 yanlışın,
o 6’sı yanlış okumadan,

o 2’si bilgi eksikliğinden

o 2’si de bilgiyi unutmaktan kaynaklanmaktadır.

“DİNAMİK HIZLI OKUMA “EĞİTİMİ ALMIŞ BİR ÖĞRENCİ

Sınavlarda öğrenciler her soru için ortalama 15 sn kullanacaklardır. “Dinamik Hızlı Okuma” Eğitimini almış bir öğrenci; her soru için 5 sn. kullanacak ve (Ortalama 200 soru olduğunu varsayarak)

Normal öğrenci : 200 x 15 sn. 3000 sn/60 = 50 dk.

Dinamik okuma bilen öğrenci : 200 x 5 sn 1000 sn/60 = -16 dk.
34 dk.
“Dinamik Hızlı Okuma” eğitimi almış bir öğrenci aynı zaman sürecinde yaklaşık 34 dk kazanacaktır.