DİNAMİK EĞİTİM & DANIŞMANLIK, “DİNAMİK HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ” ni yaygınlaştırmak amacıyla, İstanbul dışındaki illere Franchise Hızlı Okuma Eğitimi vermektedir..

“Dinamik Hızlı Okuma Teknikleri” Franchise programını, İstanbul dışında, “Dinamik Hızlı Okuma Teknikleri Semineri” vermek üzere anlaşma yapılmış Merkezlerine yönelik bir programdır. “Dinamik Hızlı Okuma Teknikleri” Franchise programının içinde, eğitmen yetiştirme programı, yazılım ve sistem araçlarının kurulumu ve ticari kullanım haklarının devri, pazarlama ve eğitim konularında sürekli danışmanlık desteği yer almaktadır. DİNAMİK EĞİTİM ve DANIŞMANLIK anlaşma gereğince, Franchise’nin ilinde “Dinamik Hızlı Okuma Teknikleri” ilgili eğitim verme hakkını münhasıran ilgili kuruma devreder.

25 saatlik Dinamik Okuma Eğitmen Yetiştirme eğitimiyle, kurumunun eğitmenleri DİNAMİK EĞİTİM tarafından “Dinamik Hızlı Okuma Teknikleri” konusunda eğitim verecek düzeyde yetiştirilirler. Eğitimle beraber her eğitmene, Eğitmen ders notları ve Dinamik Okuma Bilgisayar Programı verilir*. DİNAMİK EĞİTİM kurumun bilgisayar laboratuvarına, dinamik okuma yazılımını kurar. Web sitesinde kurumun iline ait özel bir web sayfası açılır (örnek: www.dinamikokuma.com/Eskişehir) Kurumun personeli, Dinamik Okuma Sistemi ve Sistemin tanıtımı ve Satışıyla ilgili yetiştirilir. Kurumun faaliyete geçmesiyle beraber, Dinamik Eğitim, tanıtım vb. konularda sürekli danışmanlık ve eğitim ürünleri desteği sağlar. Broşür, stand malzemeleri örnekleri vb. pazarlama araçları DİNAMİK EĞİTİM tarafından kurumun kullanımına sunulur.

“Dinamik Okuma” Eğitmen Yetiştirme Programı.
“Dinamik Okuma” Bilgisayar programının Kurulumu ve Kullanım Hakkı.
Dinamik Okuma Tanıtım ve Satış Eğitimi.
Kuruma özel www.dinamikokuma.com Web Sitesinin Açılması.
Eğitim, Satış ve Tanıtım Danışmanlık Desteği
Dinamik Okuma Eğitim Ürünleri Ticari Kullanım Hakkı.
Dinamik Okuma yeni sürüm Kullanım Hakkı.
Her katılımcıya Dinamik Okuma Seminer notları, Dinamik Okuma Program CD’si.

Eğitim sektöründe ön deneyim.
Franchise’nin sistemi yürütebilecek temel beceri, eğitim ve finansal kaynaklara sahip olması.
Franchise Giriş Bedeli: 15.000-30.000 USD**.
Aylık Franchise Ödemesi: Katılımcı Başına  200 TL***
Yıllık Franchise Sistem Destek Bedeli: 2.500 USD****
Yatırımın Geri Dönüş Süresi: Ortalama 6-12 ay
** Franchise Giriş Bedeli, ilin nüfusuna, ekonomik özelliklerine, kurulacak bilgisayar sınıfına ve   yetiştirilecek eğitimci sayısına göre belirlenmektedir.

*** Aylık Franchise ödemesi, eğitime kaydolan katılımcı başına ödenmektedir..

****Yıllık Sistem destek bedeli, Dinamik Okuma yazılımının güncellenmesi, ürün araştırma ve geliştirilmesi konularında sisteme destek bedeli olarak alınır.

Empty tab. Edit page to add content here.